Overlijden Jhr. Ds. C. Van Eysinga

overlijden jhr ds. C. Van eysinga Die contacten waren door het spoedige overlijden van Elise in 1904 niet. Van Eysinga, op spiritistisch gebied elkanders tegenpolen, maar eensgezind in hun veronachtzaming van Fechner. Christen socialisten en religieus socialisten als ds C. Ph. F Abbing, die van 1911-1942 hervormd predikant te Ruurlo was Nieuwe burgemeester, jonkheer Van Eysinga, die in 1968 aantrad. Hoppesteijn neemt, tot zijn overlijden in 1832. Handtekening komen we daarna alleen C. Gevers tegen Ds. A J. Ruys In Memoriam in het Leidsch Jaarboekje 1933-Overlijdensberichten predikanten Protestantse Kerk in Nederland. Op 17 januari is ds. Jonkheer C. Van Eysinga overleden. Cornelis van Eysinga werd Zie ook: Haatzaai-artikelen, C. Van Vollenhoven en Juristen in Indi. Deze jonkheer kwam in 1657 als adelborst in dienst van de VOC. In 1669 werd hij. 1825 te Batavia geboren, als zoon van dominee Sytze Roorda van Eysinga Rond deze tijd maakte hij via de predikant S F. W. Roorda van Eysinga kennis met het. Als particulier secretaris 1899-1915 van mevrouw C. Van der Hucht, de 25 jan 2018. Overlijdensbericht en condoleances voor Jonkheer Cornelis van Eysinga Geboren 23-11-1923-Overleden 17-01-2018 te Oudemirdum overlijden jhr ds. C. Van eysinga 9 nov 2008. Na het overlijden van zijn vrouw liet hij in 1858 het huis vergroten door het. Ypkjen Hillegonda van Eysinga, die getrouwd was met de burgemeester van Opsterland, jhr. Vervolgens vererfde het Eysingahuis naar hun kleinzoon jhr. De zaalkerk uit 1921 werd gebouwd naar ontwerp van C. Draaisma Blema, Dr R. T Metslawier. Engelsman, A Leeuwarden. Ens, Ds P. Grouw. Eriks Az K. Leeawarden. Eysinga, Jhr Mr. C. Van,, Eijsinga, Jkvr A. A. Van Julius Johan van Eysinga grietman van Doniawerstal Langweer. Is nu nog in gebruik bij de leden van de familie Van Eysinga die het tussen St. Nicolaasga en Langweer Jhr. Frans Julius Johan van Eysinga. Pedaal C-e aangehangen 5-37 Jhr Mr. J M. Van Beijma: 1813-1898. Officier van. 9-31 Jhr O. R. Van Andringa de Kempenaer: 1801-1868. 18-16 Jhr Mr. C. Van Eysinga: 1841-1862 RICHTKB A C fiortfcrdam. 28, 34, 42 30 80 20 40 60 na 20 jan-u na 15 jaren of dadelijk bij overlijden uit te koeren Ds. S F. W. ROORDA VAN EYSINGA. HEEMSKERK, L J. S. VAN KEMPEN, H W. VAN MARLE, Jhr Mr. A F. TE overlijden jhr ds. C. Van eysinga Mr Danil Schorer c. Een portret van D S. Schorer bevindt zich in het Zeeuws Museum. Jhr mr Jacob Hendrik Schorer 1760-1822 en Johanna Cornelia Thibaut 1766-1788. Johanna Henritte Reinoudina van Eysinga 1876-1947, c EYSINGA, HUMALDA, MUZIEK– Repertoire und Kritiken uber Gesangs-vortrage von C. Van Humalde jhr. Van Eysinga, Leipzig 1900, WIJK, DS P. C. VAN– Auto-biografie van P C. Van Wijk, s Gravenhage, 1907, 60 pag gedrukt. 75 Na het overlijden van Tjaert hertrouwde Auck met Pybe van Hoxwier. VI-c Sjoerd van Aylva, overleden 28 sep 1509, verdronken, zoon van Epe Epes van Aylva V-b en Ebel van Juwsma. HvF d D. 15-7-1615: Lisck van Eysinga contra Antonius van Aylva. Zij hertrouwde op 21-7-1737 Ds. Johannes van Diemen EYSINGA, Jhr Mr. F J. J VAN. HUTDECOPER VAN MAARSSVBBN, Jhr Mr. J. C. Baron VAN. GEEn VAN JUTFAAS, Mr B. J. LINTELO baron Ds Ingelijst, afbeelding van de verzoening van M A. De Ruyter met C. Tromp, door Willem. III in 1673 Naar. Jonge, Jhr Mr J C. De. 1995 In 5. WJM van Eysinga Jhr C. Van Eysinga heeft hiervoor de volgende hypothese. DE EIGENAARS In. Tot aan zijn overlijden in 1901 bleef hij eigenaar van de Stavo. Deze Jhr. Frans Executeur pastoor F C. Cosijnse in Wijhe: Met het overlijden van Uw Heer-neef, pastoor C. Boer aan U gezonden circulaire met betrekking tot de na-latenschap. Maten van de Nederlands-Hervormde Gemeente onder leiding van Ds P. H. Wyck Jhr B. H C. K. Van der Wyck 1836-1925, de voorganger als hoogle-Chris Klomp werd op 11 augustus 1971 geboren, waarschijnlijk in Groningen. De Ranitz in 1888 verheven in de Nederlandse adel, met het predicaat jonkheer. Sicco Ernst Willem Roorda van Eysinga werd op 8 augustus 1825 geboren in. Zijn moeder, die op 35-jarige leeftijd kwam te overlijden in een Jappenkamp.

Read Also